Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Analys av skogsbranden i Västmanland färdigställd

Resultatet av samarbetet mellan Lunds universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Institutionen för tillämpad IT på Chalmers och Göteborgs universitet redovisas i antologin: Att åstadkomma inriktning och samordning – 7 analyser utifrån hanteringen av skogsbranden i Västmanland 2014.

Ladda ner och läs antologin genom att följa denna länk.

Latest articles

06/02/2017
Two events focusing on Bayesian networks.
Two events focusing on Bayesian networks.
23/08/2016
SRA Europe 2nd Nordic Chapter Meeting
SRA Europe 2nd Nordic Chapter Meeting
23/08/2016
Graduate course in Risk, Uncertainty and Decision Making
Graduate course in Risk, Uncertainty and Decision Making
12/04/2016
Osäkra risker och politiskt beslutsfattande
Osäkra risker och politiskt beslutsfattande
26/02/2016
Upcoming workshops Budapest 4-15 July
Upcoming workshops Budapest 4-15 July