Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Analys av skogsbranden i Västmanland färdigställd

Resultatet av samarbetet mellan Lunds universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Institutionen för tillämpad IT på Chalmers och Göteborgs universitet redovisas i antologin: Att åstadkomma inriktning och samordning – 7 analyser utifrån hanteringen av skogsbranden i Västmanland 2014.

Ladda ner och läs antologin genom att följa denna länk.

Latest news

7 September 2018

New thesis: Indivisible Wholes & Fragmented Realities : On the Aggregation of Disaster Risk Information

New thesis: Indivisible Wholes & Fragmented Realities : On the Aggregation of Disaster Risk Information
18 April 2018

Samverkansseminarium 2018, Stockholm 30-31 maj

Samverkansseminarium 2018, Stockholm 30-31 maj
26 March 2018

ESREL 2018: "Safe Societies in a Changing World"

ESREL 2018: "Safe Societies in a Changing World"
6 February 2017

Two events focusing on Bayesian networks.

Two events focusing on Bayesian networks.
23 August 2016

SRA Europe 2nd Nordic Chapter Meeting

SRA Europe 2nd Nordic Chapter Meeting