Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Ny informationsfilm om ramforskningsprojekt inom samverkan och ledning

Informationsfilm om projektet Situationsanpassad ledning och samverkan utifrån ett designlogiskt helhetsperspektiv

Kunskapsplattform ledning har tagit fram en informationsfilm om projektet Situationsanpassad ledning och samverkan utifrån ett designlogiskt helhetsperspektiv som leds av Försvarshögskolan och genomförs i samarbete med Lunds Tekniska Högskola och Totalförsvarets forskningsinstitut. Det utgör ett av två stora forskningsprojekt som MSB har finansierat inom området samverkan och ledning.

Kärnfrågor för projektet är:
• Hur kan vi bli bättre på att utvärdera ledning och samverkan?
• Hur kan vi bättre förstå dagens villkor för ledning och samverkan?
• Hur kan ledning och samverkan anpassas efter olika förutsättningar?

Det kommer att ge underlag för den vidare utvecklingen av resultaten från arbetet med de gemensamma grunderna utifrån det nyligen avslutade Projekt Ledning och samverkan. Ett exempel på detta är att forskningsprojektet kommer att bidra med vidare utveckling av utvärderingskriterier.

Samverkan och ledning är ett viktigt utvecklingsområde för de aktörer som arbetar med samhällets krisberedskap. Under de senaste åren har bl.a. MSB drivit ett intensivt arbete för att bidra till denna utveckling, bland annat genom att finansiera forskningsprojekt samt initiera det aktörsgemensamma Projekt Ledning och samverkan. MSB-projektet har - i samverkan med mer än 70 aktörer - tagit fram aktörsgemensamma grunder för samverkan och ledning. Grunderna innehåller sätt att tänka och sätt arbeta på som ska öka aktörernas förmåga att hantera samhällsstörningar.

Se filmen via denna länk.

Latest articles

06/02/2017
Two events focusing on Bayesian networks.
Two events focusing on Bayesian networks.
23/08/2016
SRA Europe 2nd Nordic Chapter Meeting
SRA Europe 2nd Nordic Chapter Meeting
23/08/2016
Graduate course in Risk, Uncertainty and Decision Making
Graduate course in Risk, Uncertainty and Decision Making
12/04/2016
Osäkra risker och politiskt beslutsfattande
Osäkra risker och politiskt beslutsfattande
26/02/2016
Upcoming workshops Budapest 4-15 July
Upcoming workshops Budapest 4-15 July