Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Ny informationsfilm om ramforskningsprojekt inom samverkan och ledning

Informationsfilm om projektet Situationsanpassad ledning och samverkan utifrån ett designlogiskt helhetsperspektiv

Kunskapsplattform ledning har tagit fram en informationsfilm om projektet Situationsanpassad ledning och samverkan utifrån ett designlogiskt helhetsperspektiv som leds av Försvarshögskolan och genomförs i samarbete med Lunds Tekniska Högskola och Totalförsvarets forskningsinstitut. Det utgör ett av två stora forskningsprojekt som MSB har finansierat inom området samverkan och ledning.

Kärnfrågor för projektet är:
• Hur kan vi bli bättre på att utvärdera ledning och samverkan?
• Hur kan vi bättre förstå dagens villkor för ledning och samverkan?
• Hur kan ledning och samverkan anpassas efter olika förutsättningar?

Det kommer att ge underlag för den vidare utvecklingen av resultaten från arbetet med de gemensamma grunderna utifrån det nyligen avslutade Projekt Ledning och samverkan. Ett exempel på detta är att forskningsprojektet kommer att bidra med vidare utveckling av utvärderingskriterier.

Samverkan och ledning är ett viktigt utvecklingsområde för de aktörer som arbetar med samhällets krisberedskap. Under de senaste åren har bl.a. MSB drivit ett intensivt arbete för att bidra till denna utveckling, bland annat genom att finansiera forskningsprojekt samt initiera det aktörsgemensamma Projekt Ledning och samverkan. MSB-projektet har - i samverkan med mer än 70 aktörer - tagit fram aktörsgemensamma grunder för samverkan och ledning. Grunderna innehåller sätt att tänka och sätt arbeta på som ska öka aktörernas förmåga att hantera samhällsstörningar.

Se filmen via denna länk.

Latest news

7 September 2018

New thesis: Indivisible Wholes & Fragmented Realities : On the Aggregation of Disaster Risk Information

New thesis: Indivisible Wholes & Fragmented Realities : On the Aggregation of Disaster Risk Information
18 April 2018

Samverkansseminarium 2018, Stockholm 30-31 maj

Samverkansseminarium 2018, Stockholm 30-31 maj
26 March 2018

ESREL 2018: "Safe Societies in a Changing World"

ESREL 2018: "Safe Societies in a Changing World"
6 February 2017

Two events focusing on Bayesian networks.

Two events focusing on Bayesian networks.
23 August 2016

SRA Europe 2nd Nordic Chapter Meeting

SRA Europe 2nd Nordic Chapter Meeting