Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Osäkra risker och politiskt beslutsfattande

Att hantera risker med höga nivåer av osäkerhet förekommer idag på alla politiska nivåer. Vad säger forskare och riskbedömare om hur osäkra risker kan förstås och hanteras? Finns det en väg att bättre ta ansvar för hantering av osäkerhet vid politiska beslut? Välkommen till en informell diskussion som är tänkt att skapa en plattform mellan tjänstemän, politiker och forskare för att fördjupa och nyansera förståelsen av dessa frågor och hur man som aktör inom den politiska sfären kan agera.

Den 28 april anordnar Pufendorfinstitutets avancerade studiegrupp ”Att kvantifiera och kommunicera osäkerhet: Utmaningar och möjligheter” en informell diskussion om Osäkra risker och politiskt beslutsfattande. Mer information om arrangemanget finns här.

Latest articles

06/02/2017
Two events focusing on Bayesian networks.
Two events focusing on Bayesian networks.
23/08/2016
SRA Europe 2nd Nordic Chapter Meeting
SRA Europe 2nd Nordic Chapter Meeting
23/08/2016
Graduate course in Risk, Uncertainty and Decision Making
Graduate course in Risk, Uncertainty and Decision Making
12/04/2016
Osäkra risker och politiskt beslutsfattande
Osäkra risker och politiskt beslutsfattande
26/02/2016
Upcoming workshops Budapest 4-15 July
Upcoming workshops Budapest 4-15 July