Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Osäkra risker och politiskt beslutsfattande

Att hantera risker med höga nivåer av osäkerhet förekommer idag på alla politiska nivåer. Vad säger forskare och riskbedömare om hur osäkra risker kan förstås och hanteras? Finns det en väg att bättre ta ansvar för hantering av osäkerhet vid politiska beslut? Välkommen till en informell diskussion som är tänkt att skapa en plattform mellan tjänstemän, politiker och forskare för att fördjupa och nyansera förståelsen av dessa frågor och hur man som aktör inom den politiska sfären kan agera.

Den 28 april anordnar Pufendorfinstitutets avancerade studiegrupp ”Att kvantifiera och kommunicera osäkerhet: Utmaningar och möjligheter” en informell diskussion om Osäkra risker och politiskt beslutsfattande. Mer information om arrangemanget finns här.

Latest news

7 September 2018

New thesis: Indivisible Wholes & Fragmented Realities : On the Aggregation of Disaster Risk Information

New thesis: Indivisible Wholes & Fragmented Realities : On the Aggregation of Disaster Risk Information
18 April 2018

Samverkansseminarium 2018, Stockholm 30-31 maj

Samverkansseminarium 2018, Stockholm 30-31 maj
26 March 2018

ESREL 2018: "Safe Societies in a Changing World"

ESREL 2018: "Safe Societies in a Changing World"
6 February 2017

Two events focusing on Bayesian networks.

Two events focusing on Bayesian networks.
23 August 2016

SRA Europe 2nd Nordic Chapter Meeting

SRA Europe 2nd Nordic Chapter Meeting