Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Samverkansseminarium 2018, Stockholm 30-31 maj

Välkommen till ett seminarium speciellt för dig som verkar inom krishanteringssystemet på lokal, regional och nationell nivå.

Samverkansseminariet anordnas i samarbete med Kunskapsplattform ledning och är ett återkommande arrangemang för att lyfta fram samverkans- och ledningsfrågor. Här presenteras erfarenheter från inträffade händelser, nationellt och internationellt, aktuella projekt och forskning inom området. Syftet är att bygga broar mellan forskning, utveckling, utbildning och praktisk verksamhet. Det är en mötesplats för att skapa och upprätthålla nätverk där aktörer inom området kan mötas och diskutera aktuella frågor.

 

För mer info och anmälan se här.

Latest news

7 September 2018

New thesis: Indivisible Wholes & Fragmented Realities : On the Aggregation of Disaster Risk Information

New thesis: Indivisible Wholes & Fragmented Realities : On the Aggregation of Disaster Risk Information
18 April 2018

Samverkansseminarium 2018, Stockholm 30-31 maj

Samverkansseminarium 2018, Stockholm 30-31 maj
26 March 2018

ESREL 2018: "Safe Societies in a Changing World"

ESREL 2018: "Safe Societies in a Changing World"
6 February 2017

Two events focusing on Bayesian networks.

Two events focusing on Bayesian networks.
23 August 2016

SRA Europe 2nd Nordic Chapter Meeting

SRA Europe 2nd Nordic Chapter Meeting