Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Den mest kritiska infrastrukturen? - Perspektiv kring risk, sårbarhet och reglering av elförsörjningen

Seminar

Välkommen till ett halvdagsseminarium kring risker och för elförsörjningen, kanske den mest kritiska infrastrukturen för samhällets funktionalitet. Under seminariet belyser vi nuvarande status och försöker ge en inblick till framtida utmaningar för att säkra ett tillförlitligt såväl som ett robust elförsörjningssystem.

Under seminariet kommer vi belysa elförsörjningssystemet från fyra olika perspektiv: samhällets beroende, risker och sårbarheter idag och i framtiden, nätägares riskhantering för tillförlitligare och robustare system samt dagens och framtidens reglering för att säkra elförsörjningen. Talare under seminariet är: Jonas Johansson (Lunds universitet), Gerd Kjølle (SINTEF), Ola Ivarsson (EON), Karin Alvehag (Energimarknadsinspektionen).

För mer information och anmälan se denna länk.

Time: 
18/11/2014 - 09:00 to 12:00
Location: 
Studiecentrum, LTH, Pepparholm (SC201B)

About the event

Time: 
18/11/2014 - 09:00 to 12:00
Location: 
Studiecentrum, LTH, Pepparholm (SC201B)