Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

PRIVAD slutseminarium

Seminar
Det 5-åriga ramforskningsprogrammet PRIVAD (research Program for RIsk and Vulnerability Analysis Development) som har bedrivits vid Lunds universitet med finansiering från MSB går mot sitt slut.

Med anledning av detta kommer ett forskningsseminarium att arrangeras i Lund den 7 december kl 10.00-16.00. Vid seminariet kommer resultat från forskningsprogrammet att presenteras inom bl.a. områdena förmågebedömningar, aggregering av risk- och sårbarhetsanalyser, Riskanalys av IT-system och Risk- och sårbarhetsanalys för kritiska infrastrukturer. Utöver forskare från PRIVAD kommer även forskare från andra lärosäten som ingått i PRIVADs referensgrupp att presentera forskning med anknytning till dessa teman.

Seminariet är kostnadsfritt och det bjuds på lunch och fika under förutsättning att ni anmäler er till arrangemanget. Se bifogat program för mer information.
 
Fyll i webbformuläret nedan för att anmäla er och sprid gärna denna information till andra personer som kan tänkas vara intresserade av att närvara!
 
https://docs.google.com/forms/d/1DhJYXkg9ZWV7jbXunXYsl6ju18PYQr4fUMQB9ge...

Time: 
07/12/2015 - 09:30 to 16:00
Location: 
Gasquesalen i Kårhuset på Lunds Tekniska Högskola, John Ericssons väg 3, Lund

About the event

Time: 
07/12/2015 - 09:30 to 16:00
Location: 
Gasquesalen i Kårhuset på Lunds Tekniska Högskola, John Ericssons väg 3, Lund