Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Temadag: Hela samhällets kris

Workshop

Centrum för forskning om räddning och responssystem (CARER) och InnovationskontorEtt anordnar en dag för att förmedla och ta vara på erfarenheter, idéer, kompetens om lösningar och goda exempel på samverkan och samordning i krisarbete.

I kölvattnet av stora kriser som skogsbranden i Västmanland kan erfarenheter, kunskaper och ännu inte lösta frågor tas till vara och utvecklas för framtidens krishantering.

Hur skapar vi gemensamt en god förmåga och god krisberedskap? Hur lär vi av tidigare händelser i praktiken och inte bara på pappret? Hur samordnar vi tillgängliga krafter och resurser?

För mer information se bifogad pdf.

Time: 
10/02/2015 - 10:00 to 16:00
Location: 
KMC Linköping

About the event

Time: 
10/02/2015 - 10:00 to 16:00
Location: 
KMC Linköping