Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

News

New thesis: Indivisible Wholes & Fragmented Realities : On the Aggregation of Disaster Risk Information

Peter Månsson will defend his thesis "Indivisible Wholes & Fragmented Realities : On the Aggregation of Disaster Risk Information" on the 21st of September in lecture hall V:B, V-building, John Ericssons väg 1, in Lund.

Two events focusing on Bayesian networks.

Two seminars with the titles "Introduction to Bayesian Networks for risk and impact assessment to support decision making" and "Applications and future developments of Bayesian Networks in risk and impact assessments and environmental decision making" are due in the end of March.

SRA Europe 2nd Nordic Chapter Meeting

The 2nd SRA Europe Nordic Chapter Meeting will take place in Gothenburg 14-15 November, 2016. The theme of the conference is "Where are we and where are we going: New insights into risk analysis in the Nordic countries".

Graduate course in Risk, Uncertainty and Decision Making

LUCRAM is co-hosting a gratuate course in Risk, Uncertainty and Decision Making in October 2016.

Osäkra risker och politiskt beslutsfattande

Att hantera risker med höga nivåer av osäkerhet förekommer idag på alla politiska nivåer. Vad säger forskare och riskbedömare om hur osäkra risker kan förstås och hanteras? Finns det en väg att bättre ta ansvar för hantering av osäkerhet vid politiska beslut? Välkommen till en informell diskussion som är tänkt att skapa en plattform mellan tjänstemän, politiker och forskare för att fördjupa och nyansera förståelsen av dessa frågor och hur man som aktör inom den politiska sfären kan agera.

Upcoming workshops Budapest 4-15 July

Central European University (CEU) in Budapest is conducting a series of environmental professional education events in July 2016 in cooperation with the United Nations Development Programme’s (UNDP) Bureau for Policy and Programme Support and the United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA).

Podcast - Kriskommunikation

Podcasten "Lära från de lärda" och avsnitt om Kriskommunikation